Simona

Jsem obyčejný člověk, který hledá podstatu lidství a existence člověka s otevřeným srdcem a schopností pomoci. K tomu jsem vystudovala:

 

 • Gymnázium
 • Střední zdravotnickou školu, obor porodní asistentka
 • Specializační studium pro patologické stavy na porodním sále
 • Lékařskou fakulta v Plzni – 5 leté studium, obor ošetřovatelství
 • Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor Sociální práce a aplikovaná psychoterapie
 • 5 letý sebezkušenostní výcvik SUR
 • 100 hodin certifikovaného kurzu Práce s traumatem a posttraumatickým syndromem
 • 50 hodin certifikovaného kurzu Krizová intervence
 •  

  loading